Společnost Huawei patří mezi lídry ve vývoji technologie 5G. V mnoha zemích světa už na jejich zařízeních běží i 4G sítě a je tedy nasnadě, že na ně naváží i v rámci komerčního využití 5G. Ovšem poté, co bezpečnostní složky a potažmo i vláda USA vyjádřila podezření, že skrze Huawei zařízení odcházejí do Číny citlivá státní data a požádala své spojence o prověření a případný zákaz Huawei i v dalších zemích se zřejmě zavedení 5G v některých státech zkomplikuje. Toho se obávají například i britští operátoři.

Huawei sice všechna tvrzení o špionáži odmítl jako nepodložená, ale bezpečnostní služby a vlády mnoha zení, včetně České republiky, se touto situací zabývají. V Británii momentálně operátoři čekají na jednoznačné vyjádření vlády, zda mohou i nadále používat Huawei zařízení. Vznikají obavy, že případný zákaz Huawei v Británii bude mít značný vliv na další technologický rozvoj země.

Britští operátoři tvrdí, že pokud vláda doporučí nahradit Huawei jiným dodavatelem technologií, bude nutno vyměnit i stávající zařízení, na kterých běží 4G a tím se razantně opozdí komerční zavedení 5G a zároveň se výrazně zvýší i náklady. Bude totiž nutno nahradit všechna stávající Huawei zařízení a nakoupit stejná od jiných dodavatelů. Předtím však musí proběhnout rozsáhlé testování 5G, které by podle operátorů mohlo trvat 12 až 18 měsíců. To samozřejmě bude mít i dopad na to, že Velká Británie bude v rámci zavedení 5G zaostávat jak za USA, tak i za Asií.

Očekává se, že britská vláda vydá své rozhodnutí o používání zařízení Huawei do konce března/marca nebo začátkem dubna/apríla. Zatím probíhá prověřování bezpečnostních hrozeb a zjišťuje se možnost úniku citlivých dat. Britští operátoři ovšem chtějí i nadále používat zařízení Huawei, protože už loni nakoupili velké množství základových stanic a vysílačů. Navíc tyto Huawei produkty jsou relativně levné, respektive levnější než od jiných dodavatelů. Navíc ve vývoji 5G je Huawei o koňskou délku před evropskými dodavateli.

Některé naše odkazy mohou vést na prodejce elektroniky. Pokud si skrze takový odkaz něco koupíte, můžeme z prodeje obdržet malá procenta.