Xiaomi, přední světová společnost v oblasti spotřební elektroniky a výroby mobilních telefonů, představilo plán na výrazné omezení emisí skleníkových plynů nazvaný Zero-carbon Philosophy. Společnost Xiaomi plánuje dosáhnout nižších emisí uhlíku výzkumem a vývojem čistých technologií, rozšířením technik nakládání s elektronickým odpadem a zavedením ekologických operací a logistiky.

Xiaomi představilo klimatickou strategii a filozofii nulových emisí uhlíku

Posláním společnosti Xiaomi je umožnit všem lidem na světě užívat si lepší život prostřednictvím inovativních technologií. V rámci tohoto poslání je společnost přesvědčena, že je její povinností pomáhat odvracet změny klimatu prostřednictvím technologických inovací a provozní efektivity. Je odhodlána přispět svým dílem k urychlení globálního přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi tím, že do procesu navrhování až po dodání svých produktů vnese prvky, které zohledňují ochranu klimatu.

Cílem filozofie nulových emisí uhlíku společnosti Xiaomi je zvýšit účinnost a cenovou dostupnost svých produktů a zároveň snížit uhlíkovou stopu svých výrobků a služeb. Společnost Xiaomi bude i nadále rozšiřovat využívání nízkouhlíkových technologií, aby vytvářela pozitivní dopady na klima a podporovala ekologičtější životní styl.

Xiaomi představilo klimatickou strategii: Cíle snižování emisí skleníkových plynů

Xiaomi uplatňuje postupný přístup k rozvoji a realizaci svých akčních plánů na snížení emisí skleníkových plynů.

Společnost si v roce 2021 stanovila svůj vůbec první cíl snižování emisí skleníkových plynů, jehož cílem bylo snížit emise skleníkových plynů na osobu z vlastního areálu o 4,5 % do roku 2026 ve srovnání s výchozím rokem 2020. K 31. prosinci 2022 dosáhla společnost snížení emisí skleníkových plynů na osobu o 21,12 % oproti výchozímu roku.

Aby společnost podpořila celosvětovou snahu o dosažení nulových emisí do roku 2050¹, zavázala se snížit své emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 dle standardu GHG Protocol²:

  • Nejpozději do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů³ svých hlavních provozních segmentů⁴ nejméně o 70 % oproti úrovni výchozího roku⁵;
  • Nejpozději do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů ze svých hlavních provozních segmentů nejméně o 98 % oproti úrovni výchozího roku, přičemž musí být splněny předpoklady pro dosažení čistě nulových emisí⁶;
  • Upřednostňovat využívání nízkouhlíkových technologií, dlouhodobých dohod o nákupu zelené energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů s cílem snížit emise skleníkových plynů po celé cílové období;
  • Povzbuzovat klíčové dodavatele, aby si stanovili cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů, které budou srovnatelné nebo ambicióznější než cíle společnosti Xiaomi, a tím zajistili neustálé snižování emisí.

Snižování ekologické stopy prostřednictvím výzkumu a vývoje a oběhového hospodářství

Ekologická stopa byla snížena různými způsoby, z nichž byly vybrány čtyři oblasti, které jsou podrobněji popsány níže: Výzkum a vývoj čistých technologií a modernizace výrobků, oběhové hospodářství a nakládání s elektronickým odpadem.

Xiaomi představilo

Výzkum a vývoj ekologicky šetrných technologií a modernizace výrobků

V roce 2022 investovala společnost Xiaomi více než 50 % svých celkových výdajů na výzkum a vývoj do výzkumu a vývoje čistých technologií. V témže roce aplikace patentů a produktů souvisejících s čistými technologiemi vyprodukovala 59,7 % jejích příjmů. Společnost v této oblasti dosáhla pozoruhodného pokroku a zde je několik příkladů:

Technologie přenosu 5G signálu a úspory energie: Díky technologiím pro úsporu 5G energie, jako je samoadaptivní širokopásmové připojení a technologie optimalizace energie, zvýšila společnost Xiaomi účinnost úspory energie svých chytrých telefonů. Pokročilé WLAN čipy v kombinaci s technologií monitorování spotřeby WLAN a dynamického přenosu snížily spotřebu energie jejích smartphonů přibližně o 30 % ve srovnání s předchozí generací.

Energeticky úsporná zobrazovací technologie: Přepnutím do tmavého režimu, který změní pozadí smartphonu na černé, lze při používání určitých aplikací snížit spotřebu energie displeje až o 70 %.

Technologie nabíjení: V roce 2022 využilo technologie rychlého nabíjení společnosti Xiaomi více než 100 milionů chytrých zařízení a terminálů, což ve srovnání s běžnou technologií rychlého nabíjení ušetřilo téměř 57 milionů kWh energie a 24 852 tun emisí CO2.

Ekologicky šetrné obaly: Společnost Xiaomi změnila obaly svých ekosystémových produktů na menší kartonové krabice a odstranila plastové úchyty. Díky této modernizaci společnost snížila používání papírových obalů v průměru o 0,3 m² a odstranila přibližně 80 g plastu na výrobek.

Xiaomi představilo klimatickou strategii: Oběhové hospodářství a nakládání s elektronickým odpadem

Recyklace a likvidace: V roce 2022 společnost Xiaomi recyklovala přibližně 4 500 tun elektronického odpadu, včetně chytrých telefonů. V letech 2022 až 2026 se společnost zavázala recyklovat 38 000 tun elektronického odpadu a ve svých produktech použít 5 000 tun recyklovaného materiálu.

Xiaomi pokračuje v rozšiřování svého programu Trade-In tím, že zvyšuje počet typů recyklovatelných produktů a rozsah recyklačních služeb. Sbírá zboží v obchodě, poštou a u dveří spotřebitele, aby povzbudilo uživatele k recyklaci svých výrobků. V loňském roce společnost spustila program Trade-In na svých oficiálních webových stránkách na některých evropských trzích. Spolupracuje také s kvalifikovanými třetími stranami na likvidaci odpadu vzniklého při opravách elektronických výrobků a součástek.

Renovace a opětovné použití: Společnost se zavázala podporovat rozvoj oběhového hospodářství obnovou použitých výrobků. V roce 2022 její renovační závod renovoval přibližně 94 000 chytrých telefonů, 5 600 elektrických koloběžek a 6 200 chytrých televizorů, které byly prodány jako certifikované renovované výrobky.

Zvyšování odolnosti: Společnost Xiaomi při výběru materiálů pro své produkty zohledňuje odolnost materiálů. Vyvinula keramické materiály odolné proti opotřebení a materiály ze syntetické silikonové kůže, které používá v mnoha svých chytrých telefonech. Zavedla testovací standardy pro odolnost proti prachu, vodě a poškození, které překračují mezinárodní normy. V roce 2022 společnost Xiaomi uvedla na trh baterii s dlouhou životností a možností plného nabíjení a vybíjení, která má o 25 % delší životnost než předchozí verze.