Když transplantaci vlasů, pak jedině robotickou metodou ARTAS nebo Neograft 2.0.

Budoucnost chirurgie spočívá v robotické transplantaci. Robot ARTAS je přesný, neunaví se, nechybuje. Robotické operace ledvin, močových cest nebo prostaty jsou již na denním pořádku, nyní máte jedinečnou možnost podstoupit i transplantaci vlasů pomocí robota. Doba jde kupředu, vykročte s ní.

Rozdíl mezi transplantací pomocí robota ARTAS a ručními metodami

  • Robot nepoškodí odebíraný vlas ani vlasové folikuly v okolí. ARTAS Artificial Intelligence před odebráním štěpu detekuje charakteristiky vlasových folikulů. Naskenuje tloušťku vlasového stvolu, počet vlasů ve folikulu a úhel růstu vlasu. Podle těchto údajů provede odběr – šetrně a přesně. Ranky jsou zcela nepatrné a rovnoměrně rozprostřené, proto zákrok není detekovatelný. Úspěšnost odebraných štěpů je vyšší než 95 %. Před zákrokem i během něj je pokožka hlavy klienta neustále kontrolována zobrazovacím systémem s vysokým rozlišením, který promítá obraz na velkoformátový monitor. ARTAS aktualizuje data o nasnímaných folikulech 60x za vteřinu. Robot ARTAS se navíc neunaví, a proto je každý následující odebraný folikul stejné kvality jako ten první, přičemž oproti běžným metodám transplantace ARTAS odebere za kratší čas výrazně větší množství folikulů. Stejně precizně pak dokáže vytvořit lůžka pro implantované vlasy, vyhýbá se vlasům stávajícím, a tudíž je nepoškodí.
  • Ruční metoda je závislá na pozornosti a preciznosti lékaře, na úspěšnost působí lidský faktor. Vyhodnocování charakteristik folikulů je subjektivní, lékař určuje, který folikul odebere a kam jej přesadí. Vlivem časové náročnosti zákroku působí na výsledný efekt také únava. Lidské oko a mozek může zpracovat za 1 vteřinu maximálně 10–12 oddělených vjemů.

Rozdíl mezi robotickou transplantací a metodami FUE a FUT

Cílem systému ARTAS, interaktivního počítačově řízeného robotického zařízení, je zvýšení kvality extrakce folikulárních jednotek – odebírá namísto lékaře vlasové folikuly z dárcovské oblasti (pokožky v týlní krajině hlavy klienta). Zároveň je určen k vytvoření lůžek v příjmových oblastech pro následnou manuální implantaci odebraných folikulů. Tyto dva kroky jsou pro úspěšnost transplantace klíčové. Právě při nich jiné metody ztrácí na kvalitě a trvalosti výsledku.

Naše metoda vychází z metody FUE = Follicular Unit Extraction, která pracuje se samostatnými folikulárními jednotkami, ne s pruhem vyříznuté kůže jako metoda FUT = follicular unit transplantation. Naše technologie je specifická právě tím, že je roboticky asistovaná, tzn. práci na kůži pacienta provádí robot. Lékař pak ručně vyjme robotem vyříznuté štěpy a umístí je do robotem vytvořených lůžek.

Proč klinika Clinical Hair&Health?

Klinika společnosti Clinical Hair&Health jako jediná v ČR nabízí jak plně robotickou metodu systémem ARTAS, tak i pomocí nejnovější FUE metody Neograft 2.0. Prvotní konzultace včetně vytvoření 3D modelu stojí 500 Kč. Cena samotného zákroku začíná na 49 000 Kč a odvíjí se od počtu transplantovaných folikulárních jednotek (štěpů), které obsahují 1–4 vlasy. Klinika se nachází v centru Prahy, je dostupná z tramvaje i metra, takže na zákrok můžete pohodlně docestovat i bez auta. A nemusíte jezdit za hranice ČR. O profesionalitě našich pracovníků se můžete přijít přesvědčit. Konzultace provádíme v Praze, Brně a nově také v Plzni.