Nejmodernější a zároveň nejžádanější technologií v oblasti transplantace vlasů je roboticky asistovaný zákrok. Robot pod lékařovým dohledem extrahuje vlasové štepy a následně vytváří v cílové oblasti hlavy lůžka pro jejich vkládání. Usnadňuje tak lékaři práci a zkracuje dobu zákroku na minimum. Klinika společnosti Clinical Hair&Health, jako jediná v ČR, transplantuje vlasy pomocí robota ARTAS a má za sebou více než dvě stě úspěšných zákroků.

Výhody transplantace pomocí systému ARTAS

  • 3D model – uvidíte, jak bude výsledek vypadat

Před zákrokem je vždy nutná schůzka s odborným konzultantem, který podle klientových představ vytvoří 3D vizualizaci vlasové linie – klient vždy dopředu vidí, jak bude výsledek transplantace vypadat. Konzultant po vyšetření pokožky hlavy klienta dokáže predikovat, ve kterých oblastech v budoucích letech vlasový porost zeslábne, a s ohledem na tuto znalost model připravuje. Nestane se tedy, že by klientovi v budoucnu vypadaly vlasy v oblasti mezi transplantovanými folikuly vpředu a původním vlasovým porostem vzadu.

  • ARTAS High-Definition Stereoscopic Vision

Tento systém díky rozsáhlému matematickému algoritmu určí, které klientovy vlasové folikuly jsou vhodné k transplantaci. Vybere pouze zdravé štěpy, přednostně s více vlasy, které systém ARTAS Harvesting šetrně a přesně vyřízne – pod naskenovaným úhlem růstu. Tímto postupem je zaručena ochrana zbývajících vlasů a zároveň větší hustota vlasů v transplantované oblasti.

  • Žádné jizvy

Robot ARTAS extrahuje jednotlivé vlasové folikulární jednotky (štepy s více vlasy), ne celý pruh kůže jako je tomu např. při metodě strip, tudíž na pokožce hlavy nezůstává žádná jizva. Výběr folikul je navíc rovnoměrně rozprostřen po dárcovské oblasti na zátylku, a tak zákrok není detekovatelný.

  • Rychlost zákroku i rekonvalescence

Robot ARTAS zvládne práci lékaře za kratší dobu a tím, že nechybuje, snižuje poškození dárcovské oblasti i jednotlivých folikulárních jednotek na minimum. Po zákroku není nutná dlouhá rekonvalescence a vyřazení pacienta z běžných denních aktivit či z práce. 

  • ARTAS je opravdu samostatným robotem, ne jen vrtačkou v ruce doktora

Robot ARTAS je plně automatický, pod dohledem lékaře vykonává veškeré zásahy do pacientovy pokožky. Na našem webu najdete podrobná videa, která vám práci robota ARTAS přiblíží.

Specifika robotické transplantace vlasů

Vlasové centrum a klinika zdraví Clinical Hair&Health nabízí transplantaci vlasů jak robotickou transplantaci pomocí systému ARTAS, tak i nejnovější polorobotickou metodou pomocí Neograft 2.0 (vhodnější pro menší zákroky). Obě technologie vycházejí z metody FUE = Follicular Unit Extraction, pracují s jednotlivými vlasovými štěpy, ne s vyříznutým pruhem kůže. O profesionalitě našich pracovníků se můžete přijít přesvědčit osobně do Prahy, Brna nebo Plzně, kde probíhají konzultace. Operační sál je v Praze, dobře dostupný a moderní. Fotografie pracoviště, výsledky transplantací a další informace můžete sledovat na webových stránkách www.robotickatransplantace.cz.