Na pozadí probíhající obchodní války mezi USA a čínským gigantem Huawei je bez nejmenších pochybností spor o výstavbu sítí 5G. Huawei je považován za nejpokročilejšího výrobce síťových 5G zařízení, což je v kombinaci s přívětivými cenami jasná volba pro mobilní operátory skoro všude na světě. Ostatně i 4G sítě nejen u nás běží z velké části na hardwaru od Huawei. Na základně velmi vágních obvinění z možného zneužití či špionáže se ale USA snažily odradit v podstatě skoro každého od úvah pro využití čínského výrobce pro moderní 5G sítě.

Předevčírem se však čínská firma dočkala malého zadostiučinění ve formě rozhodnutí Velké Británie (jakožto nejbližšího spojence USA), protože vláda definitivně povolila Huawei podílet se na výstavbě nové síťové infrastruktury. Sice omezila maximální podíl na 35 % a zakázala použití v klíčových zranitelných oblastech, ale i tak se jedná o velký krok vpřed. A dnes jsme se dočkali v této kauze i rozhodnutí úřadů Evropské Unie a v podstatě se jedná zhruba o podobný přístup, jaký zvolila Velká Británie, jen možná ještě benevolentnější.

Vše je součásti balíčku směrnic, který by členské státy měly začlenit do svého právního rámce do dubna 2020 a hovoří se v něm vzletnými slovy o připravenosti Evropy na účast v technologickém závodu pro světlé zítřky a další krásné fráze. Dále se pak zdůrazňuje nutnost zesílení bezpečnostních opatření v síťovém odvětví a omezení přístupu problematických dodavatelů k zakázkám pro klíčová a citlivá místa infrastruktury. Co to v principu znamená pro Huawei ?

Rozhodnutí EU výslovně zmiňuje, že nikdo z potenciálních dodavatelů 5G zařízení nebude konkrétně vynechán z výběrových řízení a přímo číselně nezmiňuje maximální podíly na trhu. Jen vylučuje monopolizaci dodávek 5G zařízení obecně. Huawei tak bude mít možnost se ve členských státech podílet na výstavbě drtivé většiny 5G infrastruktury, protože té „kriticky citlivé“ zase tolik není. Mnoha operátorům asi spadl kámen ze srdce, protože by pro ně nemožnost nákupů zboží od Huawei znamenala obří finanční zátěž.

Některé naše odkazy mohou vést na prodejce elektroniky. Pokud si skrze takový odkaz něco koupíte, můžeme z prodeje obdržet malá procenta.