Naše články jsou v drtivé většině zaměřeny na novinky z čínské sféry, ale u zásadních zpráv samozřejmě rádi uděláme výjimku. A u dnešního námětu jsme prostě nemohl odolat, protože to je slovy klasika „tak blbé, až je to krásné“. Jeden demokratický senátor se totiž pokouší v americkém státě Vermont prosadit zákon, který by zakazoval použití mobilních telefonů osobám mladším 21 let. Takže jistě uznáte, že něco takového se nemohlo nechat ladem i když se nejedná o čínskou provenienci.

Demokratický senátor státu Vermont, John Rodgers, před pár dny předložil návrh zákona, který by oficiálně občanům pod 21 let věku zakazoval použití mobilních telefonů, protože nejsou „dostatečně dospělí“. Jako hlavní důvody jsou uvedeny nehody v dopravě způsobené právě mobilními telefony, případně kyberšikana vedoucí často až k sebevraždám. V argumentaci se také objevuje fakt, že legální kouření cigaret, konzumace alkoholu nebo držení střelných zbraní jsou také v mnoha státech povoleny až do 21 let. Porušení navrženého zákona by se trestalo pokutou 1000 dolarů nebo odnětím svobody až na jeden rok.

Nevíme na čem pan senátor „frčí“, ale určitě se jedná o kvalitní materiál. Regulovat užití mobilních telefonů pro mladší ročníky se určitě setká s velkým pochopením u voličů a zmíněný senátor se s největší pravděpodobností po příštích volbách přesune na politické smetiště. I když sám přiznává, že moc nevěří v projití podobného návrhu zákona a hlavně jím hodlá přivést pozornost ke kontrole střelných zbraní. Souvislost s mobilními telefony asi vidí jenom on, ale to přece nevadí. Jak je vidět, tak talenty nemáme v politice jen v naší kotlině, ale raší celosvětově.